Om oss

Församlingen Brofästet har funnits i Färjestaden sedan år 2007. Vi växlar mellan att ha samlingar i vår lokal på Storgatan 20 och i våra hem (så kallad "Huskyrka"). Våra samlingar är öppna för alla som delar eller är nyfikna på den kristna tron.

Församlingen stöder bland annat mission i Spanien samt hjälparbete i Indien och Moldavien, och är ansluten till de båda kyrkosamfunden Equmeniakyrkan och Pingströrelsen.

Brofästet har antagit följande vision:

”Vi vill att människor ska komma till tro på Jesus, och bli en del av en gemenskap där alla växer i tro och kärlek.”

Du kommer lättast i kontakt med oss via vår e-post styrelsen@brofastet.org. Välkommen att höra av dig!