Kontakt

Församlingen Brofästet – kristen gemenskap i Färjestaden

Adress: Storgatan 20, 386 90 Färjestaden

E-post: styrelsen@brofastet.org


Bankgiro: 5633-7934

Bankkonto i Ölands Bank: clearing 8030-9 kontonummer 73 070 506-8